MIG-tid

MIG-tid

Meget ofte møder jeg klienter i min praksis, der synes livet er en udfordring, fordi døgnet
indeholder for få timer.
Døgnet har nu engang de 24 timer, som det har, så måske løsningen er en anden end at
forsøge at drømme flere timer ind i dets rytme?
Selektion må der til…
Prøv at gennemgå et helt almindeligt uge forløb for dig selv. Sæt det eventuelt ind i et
skema for overskuelighedens skyld.
Hvad tænker du, om den måde du administrerer dit liv på?
En del af dit ugeskema er sikkert præget af bør, skal og nødvendigvis må gøre. Det er for
så vidt udmærket, vi vil gerne have mad i køleskabet og tag over hovedet; men er der
også ting, aktiviteter og relationer med kontakt præget af lyst?
Den lystbetingede tid vælger jeg her at kalde MIG-tid.
MIG-tid har intentionen at inspirere dig til at trivselsoptimere eller trivsels vedligeholde dit
eget liv.
Er der nok af det i dit ugeskema?
MIG-tid er stunder, hvor du prioritere dig selv før andre. Det betyder ikke, at du kun skal
være alene i dette. Nej, slet ikke! Det betyder blot, at du vælger at gøre noget, du har lyst
til, noget der kan bring dig i en oplevelse af frihed, flow energi, glæde, afslapning, nydelse
eller andet der kommer fra dit indre, og som du kan mærke en kropslig afspænding i. Ikke
noget der bærer præg af pligt, bør, må og skal, og det må gerne gøres sammen med
andre. Vi er født til at indgå i relationer.
Hvorfor er MIG-tid så vigtig?
MIG-tid kan være med til at forebygge stress og dermed forskellige stressrelaterede
tilstande i både krop og sind.
Skulle du være ramt af stress eller stressrelaterede tilstande, kan MIG-tid være med til at
restituere dig i at leve dig stressfri igen.

MIG-tid er således en særdeles god investering. Det handler om egenomsorg, og det at
være tro mod sig selv.
Det må på igen måde misforstås med egoisme, og som jeg også oplever mange ser som
en skamfuld udfordring i deres egenterapi.
MIG-tid er helt simpelt en egen prioritering som del af en livsstil, der gør at man kan styre
uden om stressfælden i den ofte fortravlede hverdag, mange mennesker lever.
Læs også gerne ”Feel good” på LIVSBLOGGEN. Det handler om livsbalance.

Kærlig hilsen
Lene

Felt