Stress

Stress er en fysiologisk ubalance

Stress er en fysiologisk ubalance, hvor balancen i det autonome nervesystem er forstyrret i så alvorlig grad at kroppens hormonsystem har mistet evnen til at fungere på hensigtsmæssig vis. Tilstanden kan bedres gennem træning, ændret livssyn og livsstil. Helbredelsen er balance mellem det sympatiske og parasympatiske nervesystem, som det autonome nervesystem består af.

Uanset årsagen til stress, så er det samme fysiologi der ligger bag tilstanden. Som udgangspunkt kan man sige, at ingen kan tåle at løbe et maraton hver dag. Muren kommer til alle. Det er kun et spørgsmål om hvornår.

Stress kan forårsages af både ydre og indre faktorer. Nogle gang er kravene vitterligt for store. Andre gange handler det om os selv, og den måde vi ser tingene på.

Man kan leve sig stressfri ved at arbejde med forskellige sindsprocesser for at styrke den mentale kapacitet, den følelsesmæssige stabilitet, træne robustheden og øge modstandsdygtigheden.

Stresssymptomerne kan være både fysiske, psykiske og adfærdsmæssige som fx tilbagetrækning fra andre i sociale sammenhæng.

Arbejdsrelateret stress

Arbejdslivet stiller helt andre krav til effektivitet til mennesket i dag, end det gjorde for blot få årtier tilbage. Mange får derfor stress som følge af de mange og øgede krav som arbejdslivet stiller. Der er kamp om jobbene, lønnen, karrieren osv. Angsten for arbejdsløshed og store økonomiske udfordringer presser mange til at blive i et arbejdsforhold, som de godt ved de egentlig bør opsige.

Arbejdsforholdene kan være urimelige. Arbejdsrelationerne kan være præget af social isolation, mobning eller anden uhensigtsmæssig adfærd, og stress kan opstå som konsekvens af de uhensigtsmæssige sociale kontakter.

Nogle oplever en rus af succes og kan blive afhængig af det. Nogle er arbejdsnarkomaner og har en stor del af deres identitet i jobfunktionen.

I særlige tilfælde ser jeg stressen som et traume påført af ydre omstændigheder, hvor kravene har været massive og ufleksible. Nogle af mine klienter har været ansat af et menneske med karakterforstyrrelser som f.eks. borderline eller social dysfunktion.

Når jeg arbejder med stressklienter afdækker jeg altid stresskausaliteten dvs. årsag og sammenhæng i forbindelse med udviklingen af stresstilstanden. Denne vurdering danner vores arbejde for din vej ud af stressen igen. Du lever dig til stress, og du lever dig stressfri igen.

Udbrændthed

Udbrændthed er den udmattelse der opstår efter lang tids stresspåvirkning. Du kan også tænke på det som stressudmattelse.

Stressudmattelse skal tages alvorligt, da krop og sind kan brænde sammen. Er du kommet så langt i din livsførsel, at du er ved at brænde ud, er det vigtigt du stopper op og tager dit liv alvorligt.

Jeg arbejder både med kropsoplevelser og kropslig balancering samt dine sindsprocesser, tænkning og overbevisninger.

Jeg arbejder med dig og dine belastninger, livsbetingelser, dine mønstre samt overbevisninger.

Man skal kunne brænde for noget for at kunne brænde ud, men igen kan tåle at brænde sit lys i begge ender. Få hjælp i tide. Det kan faktisk gå helt galt.

STRESS-TESTEN

Danmarks eneste videnskabeligt dokumenterede test til vurdering af sårbarhed og modstandsdygtighed overfor stress.

Stresstesten identificerer dit oplevede stressniveau, dine sundheds- og livsstilsvaner, din trivsel og hvordan din livsstil og din måde at leve dit liv på enten beskytter dig mod at udvikle stress og stressrelaterede tilstande eller øger din stresstilstand samt stresspåvirkelighed.

Testen tages på 20-25 minutter og består at 123 spørgsmål som du blot skal vurderer ud fra forskellige udsagn som “aldrig”, “ofte” osv. Du får testen tilsendt via mail.

Stressindikatortesten afdækker følgende punkter:

 • Stress
 • Sundhedsvaner
 • Socialt netværk
 • Type A-adfærd
 • Mental hårdførdhed
 • Stresshåndtering
 • Psykisk velbefindende

Tilbagemelding og profilrapport

Jeg er certificeret til at udbyde den test gennem HR-care og samarbejder med Hogrefe Psykologiske Forlag. Certificeringen er et krav for at kunne tilbyde denne unikke test.

Du modtager en personlig tilbagemelding på ca. 1 -1 ½ times varighed baseret på:

 • En omfattende fortolkningsrapport på ca. 20-25 sider
 • En profilgraf
 • Afdækning af dine sundhedsressourcer og sundhedsrisici
 • Personlig fremadrettet og konstruktiv handleplan i forhold til din sundhedsfremmende adfærd
 • Konkrete råd til enten forandring eller fastholdelse af din livsstil
 • Forslag til stressreducerende tiltag
 • Forslag til forandring, hvis du føler, at du er ved at udvikle stress

Husk, jeg tager altid afsæt i dine ressourcer og potentialer ved personligt udviklingsarbejde i forandringsprocesser.

Kontakt mig på (+45) 20 30 40 27 eller lene@livsstrategien.dk.

Mine informationer

Livsstrategien
Gildebakken 4, Jaungyde, 8680 Ry

(+45) 20 30 40 27
lene@livsstrategien.dk

Skriv til mig