Idenitet og selvbilleder

Identitet og selvbilleder

”Hvem er du?”

Jeg giver dig muligheden for at lære dig selv at kende på et dybere plan. Vi har alle en identitet, og vi har alle en ide om, hvem vi er, for sådan hænger tingene jo bedst sammen. Nogle har i deres identitetsforståelse sunde og nuancerede selvopfattelser, andre har selvbilleder der enten udfordrer dem selv eller deres omgivelser i så høj en grad, at livet bliver svært at leve.

Jeg arbejder med mennesker som bl.a. er eller har været i dysfunktionelle relationer. Det kan være en familie med borderline problemstillinger eller kæresten der viser sig at have social dysfunktion eller psykopati lign. træk. Det kan også være en veninde eller en chef, som pludselig vender 180 grader og gøre dig handlingslammet og fortabt for en tid.

Jeg giver dig muligheden for at blive bevidst om dine mønstre, dine roller og baggrunden for dine valg. Jeg kan lære dig at integrere dine lyse og mørke skyggesider, så du kan balancere mere frit i dit liv. Jeg kan støtte og motivere dig til at blive den bedste udgave af dig selv, i det omfang du selv er indstillet på forandring og aktivt ønsker at træde i karakter, som den du er.

Livsstrategier kan være både ubevidste og bevidste. Ubevidste livsstrategier kan være reaktive, fordi de føles hjemmelige og trygge og som værende en sandhed omkring det at sådan er jeg jo nu engang. Livsstrategier kan også være bevidste valg omkring nye og ukendte måder at leve sit liv på, fordi du bliver klogere på det liv, du vælger at leve. F.eks. kan du i for høj grad leve dit liv ud fra andres ønsker, og i stedet vælge at sætte dig selv fri, og på den måde leve livet fra dit eget indre med dine behov og følelser i fokus.

”Hvem vil du gerne være?” Livsstrategier til dit gode liv – dem finder vi sammen.

Mine informationer

Livsstrategien
Gildebakken 4, Jaungyde, 8680 Ry

(+45) 20 30 40 27
lene@livsstrategien.dk

Skriv til mig