Depression og manglende livsgnist

Depression og manglende livsgnist

Nedtrykthed over længere tid kan være tegn på depression. Nedtryktheden kan variere fra tristhed til melankoli og dyb fortvivlelse imens evnen til at føle glæde, lyst eller interesse for livet er forsvundet. Trætheden melder sig, hverdagens aktiviteter føles svære, og generelt kan livet føles tungt og uoverkommeligt.

Depression kan opstå både af indre eller ydre faktorer. Nogle kan lide af genetiske depressioner, andre kan udvikle depression som følge af en stresset livsstil og tabssituationer.

Depression kan også opstå i forbindelse med alvorlig sygdom som f.eks. kræft eller anden sygdom af livsstruende karakter, eller f.eks. pludsligt opståede traumer.

Eksempler på betingelser for at udvikle en depression kan være:

 • Mangelfuld omsorg i tidlig barndom
 • Overgreb
 • Nederlag
 • Dødsfald
 • Store livsændringer som f.eks. skilsmisse, flytning, økonomisk ruin, flytning, fyring,
 • pensionering
 • Langvarige og svære konflikter på arbejdet eller i familien
 • Langvarig stress
 • ArvelighedMedfødt sårbarhed
 • Traumer

Symptomer på depression

 • Du kan føle dig trist, nedtrykt eller træt over længere tid uden at kende til årsagen
 • Du kan miste interessen for forskellige aktiviteter, som du plejer at klare uden problemer
 • Du kan mangle energi og livskraft
 • Du kan have skyldfølelse over ikke at kunne klare det du plejer
 • Du kan opleve fysiske smerter f.eks. hovedpine og muskelspændinger
 • Du kan føle at livet er meningsløst
 • Du kan opleve koncentrationsbesvær
 • Du kan opleve ændret søvnmønster
 • Du kan opleve et ændret forhold til spisning
 • Du kan være selvmordstruet
 • Du kan være selvmedicinerende

Hvad du også bør vide

Angst kan være et centralt symptom ved depression. Stress kan udløse både angst og depression og af og til kan der ses en tendens til at være opfarende, ubeslutsom, irritabel eller direkte aggressiv med behov for at skyde skylden på andre.

Jeg arbejder med dig inden for de anbefalede psykoterapeutisk rammer med f.eks. kognitiv terapi, støttende samtaler, problemløsningsterapi samt interpersonel terapi. Jeg tager udgangspunkt i din livssituation, dine udfordringer og hjælper dig til at kunne hjælpe dig selv på sigt.

Du trænes f.eks. i egensomsorg, grænsesætning, robusthed og det at rumme det svære, tænke dig stærkere og finde din plads i livet uden depressionen.

Ved alle depressioner anbefales psykoterapi.

Kun ved de svære tilfælde anbefales medicinering. Medicinering sker gennem egen læge eventuelt med henvisning til psykiater.

Kontakt mig på (45) 20 30 40 27 eller lene@livsstrategien.dk.

Mine informationer

Livsstrategien
Gildebakken 4, Jaungyde, 8680 Ry

(+45) 20 30 40 27
lene@livsstrategien.dk

Skriv til mig