Depression

Depression – når du ikke kun er trist, men livet bliver særlig tungt at danse med

Alle kender til triste perioder af livet. Ingen kommer kun glade og fro igennem det. For
nogle mennesker tager livet dog en alvorlig drejning ind i en verden af mistrivsel, og det er
derfor vigtigt at tage fat i sindets udfordringer så hurtigt som muligt og ikke bare lade stå til.
Udfordringen er, når ”ked af det heden”, tristheden og uoverskueligheden udvikler sig til
det at livet bliver af en mere alvorlig depressiv og tung karakter.

Der findes forskellige former for depressive tilstande og dermed forskellige diagnoser og
behandlings muligheder.

De eksistentielle kriser hvor livet kan føles særligt udfordrende er alment menneskelige,
men de tungere, depressive tilstand kan kræve professionel hjælp gennem samtaleterapi,
kognitiv adfærdsterapi og psykoedukation, for at bane vejen frem til lyset igen.
De eksistentielle kriser kan ofte forløses i de gode venskaber eller i familier med nærvær
og god kontakt. De trygge relationer er vigtige for vores eksistens og behovet for
tilknytning. Lige som det fortrolige rum og tilliden er det.

Har man ingen at bero sig til, kan den professionelle samtale også være løsningen. Nogle
gange er årsagerne til, at livet føles svært for en tid, ikke nogle man har lyst til at bekymre
en kær med, eller også er der sket ting i ens liv, man har brug for at holde tæt ind til sig
selv. Her er den professionelle samtale også en god løsning.
I nogle tilfælde med et tynget sind kan det være svært at vide, om man er gledet fra
eksistentiel krise og over i en reel depression, så tag en samtale med din læge eller ring til
en professionel behandler, der kan være med til at skabe overblik for dig og din
livssituation.

Det samme kan ses ved udbrændthed og stressudløste depressioner. Hvor er grænserne?
Det kan være svært at mærke dem selv, når livet gør ondt. Et længere tids produktion af
kortisol vil kunne gøre at det er svære at mærkes sig selv.
Vigtigt er det at være opmærksom på din egentilstand. Har du et sænket stemningsleje
eller er humøret dårligt over et par uger, eller du føler dig helt konkret nedtrykt, måske

ramt af håbløshed, mangler energi og have svært ved at finde glæde over aktiviteter, som
du ellers plejer at glædes ved? Så er det du skal tænke i handling. For din egen skyld.

Tegn på depression

Vær opmærksom på om du har haft symptomerne i en periode på 14 dage eller mere, og
om de fylder så meget i din hverdag, at de griber forstyrrende ind i den. Det er her de røde
lygter blinker og beder sig stoppe op og gør noget andet.
Grib ind i forandringernes verden. Der er også plads til dig.

ÅRSAGERNE TIL DEPRESSION

Der er forskellige årsager til man kan udvikle en depression.
Der kan til tider ses en vis arvelighed, hvilket konkret betyder, at der er tendenser til lettere
at udvikle depression ved livsbelastninger, hvis der i forvejen er depressioner i det
biologiske ophav, end hvis man stammer fra en familie uden depressiv historik.
Fælles for det depressive sind er, at der er ændringer af stofskiftet i hjernen. I det
depressive sind ses fx ændringer af mængden af signalstofferne serotonin og
noradrenalin. Der arbejdes stadig i forskningsmæssig regi i forhold til den biologiske
forståelse af depressionen, så der er viden, vi endnu ikke er i besiddelse af.
I forhold til livsbelastninger kan depressioner udvikle sig i forbindelse med alvorlig sygdom,
pludseligt opståede ulykker, belastninger af psykisk eller social karakter fx skilsmisse og
fyring, dårlig økonomi, konkurs eller fyring. Depressioner kan også ses i forbindelse med
fødsler og det nybagte forældreskab.
Som samfund bør vi heller ikke overse de udfordringer det fortravlede, moderne menneske
står med, og som den massive statistik beviser. Vi ser i samfundet et alt for mange
mennesker med stress, akut belastningslidelse, udbrændthed og som netop kan udløse
angst og depressioner i kølvandet.

Stress og depression

HVAD KAN DU GØRE?

  • Tag ansvar for dig selv!
  • Anerkend du har behov for hjælp!
  • Bed om hjælp!
  • Få støtte til din proces!
  • Skab forandring hvor det er dig muligt!

Se sin udfordring som en livsovergang!

  • GDS®-øvelse:
  • Prøv at rejse din indre energi ved at gøre ting som bringer dig glæde.
  • Ræk ud efter mennesker som kan støtte dig.
  • Gå en tur.
  • Dans hjemme i stuen til musik du kan lide

Kærlig hilsen
Lene

Felt